';
Lebosol Bulgaria

дизайн и печат на продуктов каталог

клиент: Лебозол България

Индивидуален дизайн и печат на каталог.

Екипа на Етрикс за пореден път има удоволствието да участва в изработката на стилен каталог за фирма Лебозол България, създаден в полза на земеделските производители.

Каталога е изпълнен с пълноцветен печат във формат А4. Нашето участие започва от дизайна, преминаващо в предпечата и печата на сезонния продуктов каталог “Пролетни грижи” за фирма Лебозол България.

Изработката на цветен каталог

намира широко приложение в рекламната индустрия. Факт е, че всяко печатно издание във формата на каталог дава възможността на потенциалния клиент да получи пълна информация за предлаганите услуги и продукти от съответната фирма.

Важно е да се отбележи, че всяко печатно издание трябва да се отличава графически и цветово. Печатната реклама е най-трайна във времето, която сезонно трябва са се обновява. Всеки отрасъл трябва да има своя стил, когато се пристъпи към печатна реклама. По този начин се откроява дадена дейност. Печатното издание трябва да има строга последователност на предаване на събитията. Това е приложената информация в печатното издание, която трябва да е нанесена отчетливо в графически и цветово оформление. В сезонния каталог Пролетни грижи за Лебозол България сме предали информацията точно по този начин, което улеснява потенциалния клиент да се запознае с нужната информация за всеки предлаган продукт.

дизайн, предпечат и печат на фирмен продуктов каталог за Лебозол България
дизайн, предпечат и печат на фирмен продуктов каталог за Лебозол България
дизайн, предпечат и печат на фирмен продуктов каталог за Лебозол България
дизайн, предпечат и печат на фирмен продуктов каталог за Лебозол България
дизайн, предпечат и печат на фирмен продуктов каталог за Лебозол България
дизайн, предпечат и печат на фирмен продуктов каталог за Лебозол България
проекти за Лебозол България
Какво споделиха за нас:

С фирма Етрикс работим от средата на 2012 след препоръка от наши партньори. Бяхме останали без обслужваща агенция, а ни притискаха срокове.

Като клиенти ни спечелиха със способността бързо да вникнат в проблема и с персоналното отношение към нашите идеи и желания.Отличния графичен дизайн плюс дружелюбното отношение за нас са предпоставка за дългосрочно сътрудничество. Това което получаваме като продукт от Етрикс е наистина индивидуално, а креативността им прави клиентите да се чувстват неповторими.

Лебозол България