ЛОГО ДИЗАЙН ПРОЕКТИ

Лого дизайн Логото е отличителен белег на всеки бизнес. То се превръща в знак, който се запомня в съзнанието на всички клиенти и партньори по своите отличителни белези. Логото е най-важния компонент от дейността на фирмата, защото: графичните му елементи, от които е съставено отговарят на дейността на фирмата; чрез него вие се утвърждавате като […]