рекламна агенция ЕТРИКС

Дизайн и печат на информационен каталог

клиент: Лебозол България

Индивидуален дизайн и печат на каталог.

 

Екипа на Етрикс за пореден път има удоволствието да участва в изработката на стилен каталог за фирма Лебозол България, създаден в полза на земеделските производители.

 

Каталога е изпълнен с пълноцветен печат във формат А4. Нашето участие започва от дизайна, преминаващо в предпечата и печата на сезонния продуктов каталог “Пролетни грижи” за фирма Лебозол България.

 

Изработката на цветен каталог
намира широко приложение в рекламната индустрия. Факт е, че всяко печатно издание във формата на каталог дава възможността на потенциалния клиент да получи пълна информация за предлаганите услуги и продукти от съответната фирма.

 

Важно е да се отбележи, че всяко печатно издание трябва да се отличава графически и цветово. Печатната реклама е най-трайна във времето, която сезонно трябва са се обновява. Всеки отрасъл трябва да има своя стил, когато се пристъпи към печатна реклама. По този начин се откроява дадена дейност. Печатното издание трябва да има строга последователност на предаване на събитията. Това е приложената информация в печатното издание, която трябва да е нанесена отчетливо в графически и цветово оформление. В сезонния каталог Пролетни грижи за Лебозол България сме предали информацията точно по този начин, което улеснява потенциалния клиент да се запознае с нужната информация за всеки предлаган продукт.

дизайн и печат на информационен каталог
дизайн и печат на информационен каталог
дизайн и печат на информационен каталог
дизайн и печат на информационен каталог
дизайн и печат на информационен каталог
рекламна агенция ЕТРИКС

други проекти от печатна реклама