Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящият документ установява правилата, които ЕТРИКС ООД, ЕИК 203476476, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ 3, А, 12, прилага спрямо ползвателите на сайта https://www.etrix.bg
Какво регламентира настоящия документ?
От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.
Какво са лични данни?
Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.
Какви данни използваме и защо ги използваме

ЕТРИКС ООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

В нашия сайт вие може да бъдете идентифицирани след въвеждане на каквито и да е данни от вас самите във формите за обратна връзка в сайта, чрез които вие отправяте вашите запитвания или въпроси и препоръки към нас. За да отговорим на вашите съобщения, според новите правила се нуждаем от вашето изрично съгласие за изпращане на вашите данни до нас. За тази цел преди изпращане на вашите съобщения, ви молим да се съгласите с изпращането.
ЕТРИКС ООД ползва изпратените от вас име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на вашите съобщения, като например за да ви изпрати оферта за изработка на уебсайт, когато вие сте поискали това.

Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

Съхраняване и споделяне на вашите данни
ЕТРИКС ООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на други устройства. Не споделяме, не разкриваме и не продаваме получените от вас данни на трети лица или компании.
Данни, събирани от прочитане на бисквитки
Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от вас браузър и се съхраняват на вашето устройство, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт и се изтриват в момента, в който затворите уебсайта. Повечето бисквитки не съдържат никакви лични информации за вас. Възможно е да използваме информацията от бисквитките, за да направим нашия уебсайт по-лесен и по-полезен за вас – нашите потребителите Ако предпочитате, по всяко време може да изключите бисквитките на вашия браузър или да ги изтриете от вашия твърд диск.
Защита на информацията
Уебсайтът https://www.etrix.bg ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа Hypertext Transfer Protocol Secure(HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).
Актуалност на настоящия документ
Настоящата Декларация за политика за поверителност и защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на ЕТРИКС ООД, на нашите посетители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.
Фирмени данни на собственика на сайта

Наименование: ЕТРИКС ООД
Адрес на управление: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ 3, вх. А, ет. 3, ап. 12
Булстат: 203476476
Регистрация по ДДС: BG203476476
Управител: Георги Тачов

Постановления за защита на личните данни при активиране и използване на Facebook

Администраторът е интегрирал в този уебсайт компоненти на предприятието Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн-общност, която по правило дава на потребителите възможността да общуват един с друг и да си взаимодействат във виртуалното пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмяна на мнения и опит или да дава възможност на интернет-общността да споделя лична или фирмена информация. Facebook също така предоставя на своите потребители възможността да си създадат частни профили, да качват снимки и да се свържат с други потребители чрез покани за приятелство.

Управителното дружество на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. В случай, че засегнатото лице живее извън САЩ и Канада, отговорното за обработката на личните данни лице е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

При всяко отваряне на някоя от под-страниците на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран Facebook-компонент (Facebook-плъгин), Facebook-компонентът автоматично ще предлага на интернет-браузърът на информационно-технологичната система на засегнатото лице да свали Facebook-компонент от Facebook. Общ преглед на всички Facebook-плъгини може да се види на https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=bg_BG. В рамките на тази техническа процедура Facebook получава информация за това, коя конкретна под-страница на нашия уебсайт е била посетена от засегнатото лице.

Ако засегнатото лице в същото време е влязло в своя профил във Facebook, то Facebook при всяко посещение на нашия уебсайт на засегнатото лице и по време на целия му престой на сайта ще научава коя конкретна под-страница на нашата интернет-страница посещава засегнатото лице. Тази информация се събира от Facebook-компонента и се съотнася чрез Facebook към профила във Facebook на засегнатото лице. Ако засегнатото лице задейства някой от интегрираните в нашата интернет-страница Facebook-бутони, например бутона „Харесва ми“, или ако засегнатото лице публикува коментар, то Facebook съотнася тази информация към личния профил във Facebook на засегнатото лице и съхранява тези лични данни.

Facebook получава информация чрез Facebook-компонента, че засегнатото лице е посетило нашия сайт само тогава, когато засегнатото лице в момента на посещението едновременно е влязло в профила си във Facebook. Това се случва независимо от това, дали засегнатото лице е кликнало върху Facebook-компонента или не. Ако засегнатото лице не желае такова предаване на информация към Facebook, то може да предотврати преноса на данни, като излезе от профила си във Facebook, преди да посети нашия уебсайт.

Публикуваната от Facebook директива за личните данни, която може да се види на https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/, дава информация относно събирането, обработката и използването на лични данни чрез Facebook. Освен това там е обяснено, какви възможности за промяна на настройките предоставя Facebook с цел защита на личната сфера на засегнатите лица. Налични са и различни приложения, които дават възможност за възпрепятстване на преноса на данни към Facebook. Засегнатото лице може да използва такива приложения, за да възпрепятства преноса на данни към Facebook.

Постановления за защита на личните данни при активиране и използване на Google Analytics (с функция анонимизация)

Администраторът е интегрирал в този уебсайт компонента Google Analytics (с функция анонимизация). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът представлява извличане, събиране и оценка на данни за поведението на посетители на уебсайтове. Услугата уеб анализ обхваща и данни за това, от кой сайт лицето е дошло на съответната интернет-страница (така наречения Referrer), кои под-страници на уебсайта са били посетени или колко често и колко дълго посетителят е разглеждал дадена под-страница. Уеб анализът се използва най-вече с цел оптимизация на съответния уебсайт и за анализ на разходите и ползите от интернет-рекламите.

Управителното дружество на компонента Google-Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Администраторът използва допълнението „_gat._anonymizeIp“ за уеб анализа чрез Google Analytics . С помощта на това допълнение IP-адреса на интернет-връзката на засегнатото лице се съкращава и анонимизира от Google, ако достъпът до нашите страници се осъществява от страна-членка на Европейския съюз или от друга страна-партньор по споразумението за европейското икономическо пространство.

Предназначението на компонента Google-Analytics е анализирането на потока посетители на нашия сайт. Google използва извлечените данни и информации и с цел оценка на използването на нашия сайт, както и за да състави онлайн-доклади, които показват активностите на нашите уеб страници, и за да ни предостави други услуги, свързани с използването на нашия сайт.

Google Analytics поставя бисквитка в информационно-технологичната система на засегнатото лице. По-горе вече обяснихме какво представляват бисквитките. Чрез поставянето на бисквитката Google получава възможност да анализира използването на нашия сайт. При всяко посещение на някоя от под-страниците на сайта, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент Google-Analytics, интернет-браузърът на информационно-технологичната система на засегнатото лице автоматично бива принуден чрез съответния компонент Google-Analytics да изпраща данни за целите на онлайн-анализа към Google. В рамките на този технически процес Google научава лични данни, например IP-адреса на засегнатото лице, като използва тези данни също и за да проследи произхода на посетителя и кликовете и впоследствие да направи възможно издаването на кредитни известия.

Чрез бисквитките се запаметяват лични информации, като например часът на достъпа, мястото, от което е извършен достъпът, и броят на посещенията на засегнатото лице на нашия сайт. При всяко посещение на нашите интернет-страници тези лични данни, включително IP-адресът на засегнатото лице, се изпращат на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google при определени обстоятелства предава събраните чрез тази техническа процедура лични данни на трети лица.

Както вече беше обяснено по-горе, засегнатото лице може по всяко време да спре използването на бисквитки от нашия сайт, като промени съответните настройки на използвания интернет-браузър и по този начин трайно блокира бисквитките. Тази настройка на браузъра също така ще предотврати изпращането на бисквитка от Google към информационно-технологичната система на засегнатото лице. Освен това вече изпратената от Google Analytics бисквитка може да бъде изтрита по всяко време чрез браузъра или друг софтуерен продукт.

Освен това засегнатото лице има възможност да възрази срещу събирането на извлечените от Google Analytics данни, отнасящи се за използването на на този интернет-сайт, както и срещу обработката на тези данни от Google, като по този начин ще предотврати обработката им. За целта засегнатото лице трябва да свали и инсталира браузърно разширение от линка https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Това браузърно разширение информира Google Analytics чрез JavaScript, че преносът на данни и информации за посещенията на уеб страници към Google Analytics е забранен . Инсталирането на това браузърно разширение се приема от Google като възражение.

Ако информационно-технологичната система на засегнатото лице след време бъде изтрита, преинсталирана или форматирана, то засегнатото лице трябва отново да инсталира браузърното разширение, за да деактивира Google Analytics. Ако браузърното разширение бъде деинсталирано или деактивирано от засегнатото лице или от друго лице в неговата сфера на влияние, има възможност за нова инсталация или повторно активиране на браузърното разширение.

Допълнителна информация и актуалните постановления за защитата на личните данни на Google можете да намерите на https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/ и на http://www.google.com/analytics/terms/bg.html. Услугата Google Analytics е обяснена по-подробно на следния линк: https://www.google.com/intl/bg_bg/analytics/.

Постановления за защита на личните данни при активиране и използване на Instagram

Администраторът е интегрирал в този уебсайт компонент на услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа. Тя дава възможност на потребителите да споделят снимки и видеоматериали и освен това позволява разпространението на такива файлове в другите социални мрежи.

Управляващо дружество на услугите на Instagram е Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

При всяко посещение на отделните страници на този уеб сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент Instagram (бутон Insta), интернет-браузърът на информационно-технологичната система на засегнатото лице автоматично бива принуден чрез компонента Instagram да свали графика на съответния компонент от Instagram. В рамките на този технически процес Instagram получава информация за това, коя конкретна под-страница на нашия сайт е била посетена от засегнатото лице.

Ако засегнатото лице същевременно е влязло в профила си в Instagram, то при всяко посещение на засегнатото лице на нашия уебсайт и през цялото време на пребиваване на уебсайта Instagram получава информация за това, коя конкретна под-страница е посетена от засегнатото лице. Тази информация се събира чрез компонента Instagram и се съотнася чрез Instagram към съответния профил в Instagram на засегнатото лице. Ако засегнатото лице задейства някой от интегрираните на нашата интернет страница бутони Instagram, то предаваните чрез него данни и информации се съотнасят към личния акаунт в Instagram на засегнатото лице и се запазват и обработват от Instagram.

Instagram получава информация чрез Instagram -компонента, че засегнатото лице е посетило нашата страница, само тогава, когато засегнатото лице в момента на посещението едновременно е влязло в профила си във Instagram; това се случва независимо от това, дали засегнатото лице е кликнало върху Instagram-компонента или не. Ако засегнатото лице не желае такова предаване на информация към Instagram, то може да предотврати преноса на данни, като излезе от профила си във Instagram, преди да посети нашата интернет-страница. Допълнителна информация и актуалните постановления за защитата на личните данни на Instagram можете да намерите на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ .

Постановления за защита на личните данни при активиране и използване на YouTube

Лицето, отговорно за обработката, е интегрирало на тази интернет-страница компоненти на YouTube. YouTube е онлайн-видеопортал, който дава възможност на публикуващите възможност за безплатно качване на видеоклипове, а на другите потребители – за безплатно гледане, оценяване и коментиране на видеоклиповете. YouTube позволява публикуването на всички видове видеоматериали, така че е възможно гледането на цели филми и телевизионни предавания, както и на музикални клипове, трейлъри или съставени от самите потребители видеоклипове през интернет-портала.

Управително дружество на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

При всяко посещение на някоя от под-страниците на този сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент YouTube (YouTube-видео), интернет-браузърът на информационно-технологичната система на засегнатото лице автоматично бива принуден чрез компонента Instagram да свали графика на съответния компонент от YouTube . Допълнителна информация за YouTube можете да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/bg/. В рамките на този технически процес YouTube и Google получават информация за това, коя конкретна под-страница на нашия сайт е била посетена от засегнатото лице.

Ако засегнатото лице същевременно е влязло в профила си в YouTube, то при всяко посещение на под-страница, която съдържа видеоклип на YouTube, YouTube получава информация за това, коя конкретна под-страница е посетена от засегнатото лице. Тази информация се събира от YouTube и Google и се съотнася към профила на засегнатото лице в YouTube.

YouTube und Google получават информация чрез YouTube -компонента, че засегнататото лице е посетило нашата страница, само тогава, когато засегнатото лице в момента на посещението едновременно е влязло в профила си в YouTube; това се случва независимо от това, дали засегнатото лице е кликнало върху видеоклип на YouTube или не. Ако засегнатото лице не желае такова предаване на информация към YouTube und Google, то може да предотврати преноса на данни, като излезе от профила си във YouTube, преди да посети нашата интернет-страница.

Актуалните постановления за защитата на личните данни на YouTube, които можете да намерите на https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/, дават информация относно събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

cookies

ETRIX.BG използва бисквитки. Продължавайки с разглеждането, Вие приемате използването на бисквитки.