Данни за фирмата

Етрикс ООД
гр. Плевен
бул. „Данаил Попов“ 3, А, 12


МОЛ: Георги Тачов

идент. № 203 476 476
ДДС № BG 203 476 476


e-mail: office@etrix.bg


Банкова сметка: Райфайзен банк
IBAN: BG13RZBB91551008828647


За конкретна оферта, моля, обърнете се към екипа ни.

Свържете се с нас на телефон 0888 221 651 или изпратете запитване на office@etrix.bg.